Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารอื่นๆ
ป.061
อาหารแพะ
ใช้สำหรับ แพะรีดนม และท้องมากกว่า 3 เดือน
โปรตีน 16 ไขมัน 2.5 กาก 10 ความชื้น 13
เค.ที.80
อาหารแพะ
ใช้สำหรับ แพะรุ่น แพะท้องว่าง และท้องไม่เกิน 3 เดือน
โปรตีน 14 ไขมัน 2.5 กาก 13 ความชื้น 13
เคไนน์
อาหารสุนัข
สำหรับสุนัขโตอายุ 1 ปีขึ้นไป
โปรตีน 22 ไขมัน 8 กาก 4 ความชื้น 10
ป.102
อาหารนกกระทา
อาหารนกกระทาไข่
โปรตีน 22 ไขมัน 3 กาก 5 ความชื้น 13
เค.ที.81
อาหารแพะ
ใช้สำหรับ แพะรีดนม และท้องมากกว่า 3 เดือน
โปรตีน 16 ไขมัน 2.5 กาก 10 ความชื้น 13
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์