Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารปลาช่อน ปลากราย
ป.931
ปลาช่อน ปลากราย
ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดเล็ก (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
เค.ที.921
ปลาช่อน ปลากราย
อาหารปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดเล็ก (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ป.932
ปลาช่อน ปลากราย
ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดกลาง (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
เค.ที.922
ปลาช่อน ปลากราย
อาหารปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดกลาง (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
ป.933
ปลาช่อน ปลากราย
ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่ (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
เค.ที.923
ปลาช่อน ปลากราย
อาหารปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่ (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
เคที
อาหารปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่ (ปลาช่อน,ปลากราย)
30 - 45 วัน หรือ 5ซม. ขึ้นไป
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์