Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารกุ้งกุลาดำ
อะควา เอเอส 53
กุ้งกุลาดำ
1.5 - 2 เดือน
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 1
กุ้งกุลาดำ
พี5 - พี20
โปรตีน 45 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 11
ไฮโซ 3 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 45 ไขมัน 5 กาก 2.5 ความชื้น 11
เคที เอ 2
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก พี.15 - พี.45
โปรตีน 42 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 11
เพาเวอร์พี พีพี 1
กุ้งกุลาดำ
ตั้งแต่ พี10 - พี20
โปรตีน 40 ไขมัน 6 กาก 3 ความชื้น 11
อะควา เอเอส 53 เอส
กุ้งกุลาดำ
1.5 - 2 เดือน
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 2
กุ้งกุลาดำ
พี15 - พี45
โปรตีน 42 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 11
ไฮโซ 3
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 3 - 5 กรัม
โปรตีน 45 ไขมัน 5 กาก 2.5 ความชื้น 11
เคที เอ 3 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 42 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
เพาเวอร์พี พีพี 2
กุ้งกุลาดำ
ตั้งแต่ พี15 - พี45
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
อะควา เอเอส 54
กุ้งกุลาดำ
อายุ 2 เดือน น้ำหนักกุ้ง 12 กรัมขึ้นไป
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 3 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 42 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 11
ไฮโซ 4 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 5 - 8 กรัม
โปรตีน 45 ไขมัน 5 กาก 2.5 ความชื้น 11
เคที เอ 3 เม็ด
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 42 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
เพาเวอร์พี พีพี 3 เม็ด
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
อะควา เอเอส 54 เอส
กุ้งกุลาดำ
อายุ 1.5 - 2.5 เดือน
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 3 เม็ด
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 42 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
เคที เอ 4 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 5 - 12 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
เพาเวอร์พี พีพี 3 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
อะควา เอเอส 55
กุ้งกุลาดำ
3.5เดือน - ส่งตลาด
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 4 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 5 - 12 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
เคที เอ 5
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 30 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
เพาเวอร์พี พีพี 4
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 5 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 4
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 12 - 20 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
เพาเวอร์พี พีพี 4 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 12 - 20 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 5
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 20 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์