Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารปลาวัยอ่อน
ซุปเปอร์-มิกซ์ 111
ปลาวัยอ่อน
อาหารลูกอ๊อด ตะพาบน้ำวัยอ่อน และลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร
โปรตีน 42 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
เค.ที.020
ปลาวัยอ่อน
สำหรับลูกปลาดุกอายุ 4-15 วัน หรือขนาดไม่เกิน 3 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 6 ความชื้น 12
ป.030
ปลาวัยอ่อน
สำหรับลูกปลาดุกอายุ 4-15 วัน หรือขนาดไม่เกิน 3 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 6 ความชื้น 12
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์