Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารกบ
กบ 1
อาหารกบ
กบเล็ก ขนาด 5 - 10 กรัม
โปรตีน 37 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
1 เอส
อาหารกบ
กบเล็ก ขนาด 5 - 10 กรัม
โปรตีน 37 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
1 เอส
อาหารกบ
กบเล็ก ขนาด 5 - 10 กรัม
โปรตีน 37 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
กบ 1 เอส
อาหารกบ
กบเล็ก ขนาด 5 - 10 กรัม
โปรตีน 37 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
2 เอส
อาหารกบ
กบกลาง ขนาด 10 - 100 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
2 เอส
อาหารกบ
กบกลาง ขนาด 10 - 100 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
กบ 2
อาหารกบ
กบกลาง ขนาด 10 - 100 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
3 เอส
อาหารกบ
กบใหญ่ ขนาด 100 - จับขาย
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
3 เอส
อาหารกบ
กบใหญ่ ขนาด 100 - จับขาย
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
กบ 2 เอส
อาหารกบ
กบกลาง ขนาด 10 - 100 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
กบ 3
อาหารกบ
กบใหญ่ ขนาด 100 - จับขาย
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
กบ 3 เอส
อาหารกบ
กบใหญ่ ขนาด 100 - จับขาย
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์