Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารโค
เค.ที.51
อาหารโค
ใช้สำหรับลูกโคนม อายุตั้งแต่ 3-6 เดือน
โปรตีน 20 ไขมัน 3 กาก 9 ความชื้น 13
ป.052 เอส
อาหารโค
โคระยะให้ยม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 12 ความชื้น 13
เค.ที.52 เอส
อาหารโค
ใช้สำหรับโคระยะให้นม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 12 ความชื้น 13
ป.053
อาหารโค
โคเนื้อ
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 12 ความชื้น 13
เค.ที.53
อาหารโค
ใช้สำหรับ โคขุน โครุ่น โคดราย
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 10 ความชื้น 13
เค.ที.54
อาหารโค
ใช้สำหรับ โคระยะให้นม (โคเนื่อ และ โคนม)
โปรตีน 21 ไขมัน 2 กาก 12 ความชื้น 13
เค.ที.55
อาหารโค
โคระยะอุ้มท้องและยะให้นม
โปรตีน 23 ไขมัน 3 กาก 12 ความชื้น 13
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์