Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
แอ็กแทรค ฟีด
แอ็กแทรค ฟีด
อาหารปลาดุกกลาง
1.5 - 3 เดือน
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
แอ็ทแทรค ฟีด 1 เอส
อาหารปลาดุกเล็ก
30 - 45 วัน หรือ 5ซม. ขึ้นไป
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
แอ็กแทรค ฟีด 2 เอส
อาหารปลาดุกกลาง
1.5 - 3 เดือน
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
แอ็กแทรค ฟีด 3 เอส
อาหารปลาดุกใหญ่
3 เดือน - ส่งตลาด
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
แอ็กแทรค ฟีด 4
อาหารปลาดุกใหญ่
3 เดือน ขึ้นไป
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
แอ็กแทรค ฟีด 5
อาหารปลาดุกใหญ่
ปลาดุกใหญ่ 3 เดือน ขึ้นไป
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
แอ็กแทรค ฟีด 6
อาหารปลาดุกใหญ่
ปลาดุกใหญ่ 3 เดือน ขึ้นไป
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 12
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์