Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อะควา
อะควา เอเอส 53
กุ้งกุลาดำ
1.5 - 2 เดือน
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ป.300
อาหารปลากินพืช
โปรตีน 16.5 ไขมัน 5 กาก 10 ความชื้น 12
จีเอฟ 444 เอ
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
381 เอ
ปลานิล
ปลาน้ำจืดกินพืชขนาดเล็ก เช่น ปลานิล น้ำหนัก 35 - 100 กรัม
โปรตีน 32 ไขมัน 4 กาก 8 ความชื้น 12
อะควา เอเอส 53 เอส
กุ้งกุลาดำ
1.5 - 2 เดือน
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ป.333 เอ
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16.5 ไขมัน 5 กาก 10 ความชื้น 12
เค.ที.222 เอ
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
จีเอฟ 444 เอ เม็ดเล็ก
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
382 เอ
ปลานิล
ปลาน้ำจืดกินพืชขนาดเล็ก เช่น ปลานิล น้ำหนัก 150 - 250 กรัม
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 8 ความชื้น 12
อะควา เอเอส 54
กุ้งกุลาดำ
อายุ 2 เดือน น้ำหนักกุ้ง 12 กรัมขึ้นไป
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
ป.333 เอ เม็ดเล็ก
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
เค.ที.222 เอ เม็ดเล็ก
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
อะควา เอเอส 54 เอส
กุ้งกุลาดำ
อายุ 1.5 - 2.5 เดือน
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
อะควา เอเอส 55
กุ้งกุลาดำ
3.5เดือน - ส่งตลาด
โปรตีน 33 ไขมัน 3 กาก 4 ความชื้น 12
อะควา
อาหารปลาดุก
ปลาดุกใหญ่ 3 เดือน - ส่งตลาด
โปรตีน 25 ไขมัน 4 กาก 8 ความชื้น 12
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์