Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัทฯ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) สาขาพระสมุทรเจดีย์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับอำเภอพระสมุทรเจดีย์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบริษัทฯ ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปมอบ ณ ที่ทำการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของประชาชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นผู้รับมอบ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์