Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
กินดี โตไว กำไรงาม
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ สอดคล้องความต้องการ พอใจเมื่อส่งมอบ
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นมากว่า 40 ปี เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าคนพิเศษของเรา
CERTIFIED BY
GMP   HACCP   ISO 9001   ISO 22000   ISO/TS 22002-6
ISO 45001   ISO/IEC 17025   TLS 8001-2020
Environmental Management System ISO 14001:2015
Carbon Footprint for Organization
อาหารสัตว์จากรุงไทยอาหาร
คุณภาพมาตรฐานของอาหารสัตว์

เราเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการทุกกระบวนการในการผลิตถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ได้ จึงมีคุณภาพ สม่ำเสมอและผ่านการรับรองมาตราฐานสากล
ร่วมงานกับกรุงไทยอาหาร
แบรนด์ของเรา
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้