Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
ร่วมงานกับกรุงไทยอาหาร
ประกาศรับสมัครงานเครือจีเอฟพีที (บจก.กรุงไทยอาหาร)
ค้นหางาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงาน
สมัครงาน
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หากพักอยู่เขตประชาอุทิศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
30 - 45 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
M / F
ต้องการ :
3 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 พฤษภาคม 2565
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
อายุ :
18 - 35 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
3 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
23 พฤษภาคม 2565
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะด้านการประสานงาน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่ได้รับได้เป็นอย่างดี
ปริญญาตรี
อายุ :
22-28 ปี
เพศ :
M / F
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
23 มีนาคม 2565
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
ปริญญาตรี
อายุ :
23-35ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2565
มีประสบการณ์ด้านสต๊อกวัตถุดิบ หรืองานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
อายุ :
21-35 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
27 เมษายน 2565
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร คอนโด อย่างน้อย 2 ปี หากมีความรู้ด้าน ไฟฟ้า แอร์ และระบบสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
21- 35 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
21 เมษายน 2565
สาขา วิศวะคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
อายุ :
23-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
19 เมษายน 2565
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญด้าน Software
ปริญญาตรี
อายุ :
23-35ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
19 เมษายน 2565
มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 1 ปี /รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2565
ไม่แพ้ฝุ่น
อายุ :
18 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
04 เมษายน 2565
มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
อายุ :
23 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
02 เมษายน 2565
มีความรู้ด้านงานช่างบำรุงอาคาร,ระบบประปา
อายุ :
22 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
02 เมษายน 2565
มีทักษะด้านการทำอาหาร
อายุ :
25 -45 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
02 เมษายน 2565
มีใบรับรองมาตราฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
อายุ :
22 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
30 มีนาคม 2565
มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพอาหาร/อาหารสัตว์ ในด้านวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 7 ปี ผ่านการอบรมระบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/อาหารสัตว์ มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของอาหาร/อาหารสัตว์ สามารถทำงานภายใต้สภาวะการซับซ้อน มีทักษะการทำงานโดยนำ PDCAและระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ปริญญาตรี
อายุ :
35-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
30 ธันวาคม 2564
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ GA 5 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี
อายุ :
25-45 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 พฤษภาคม 2565
จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ปวส. - ปริญญาตรี
อายุ :
20-28 ปี
เพศ :
M / F
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
23 มีนาคม 2565
มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม
อายุ :
22 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
30 มีนาคม 2565
มีประสบการณ์ด้านงาน สรรหาอย่างน้อย5 ปี
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
อายุ :
35 -45 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
01 เมษายน 2565
ประสบการณ์ระบบบริหาร เคมี Lab อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการณ์ระบบบริหารงานด้านขนส่งไม่ตำกว่า 5 ปี มีความรู้เรื่องกฏหมายขนส่ง
ปริญญาตรี
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
ประสบการณ์ โรงงานผลิตอาหาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SCADA และระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
อายุ 23 - 40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
28 มกราคม 2565
ขอบข่ายงานซ่อมแซมทั่วไป งานประปา งานไฟฟ้าหอพัก และงานสาธารณูปโภคในอาคารโรงงานภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้างาน
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
27 มกราคม 2565
ขอบข่ายงานดูแลควบคุมการทำงานของแผนก Utility ติดตามการซ่อมแซม วางแผนงาน และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา มีประสบการณ์ดูแลวิศวกรรมด้านอาคารสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญญาตรี
อายุ :
25 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
อายุ :
21 - 40 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
04 มีนาคม 2565
ดูแลงาน GA โรงงานอุตสาหรกรรม , งานสาธารณูปโภค , งานสัตวพาหะ และอื่นๆ Support ระบบ Food safety
ม.6 - ปริญญาตรี
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
02 เมษายน 2565
ปริญาตรี สาขาเทคโนยีอาหารหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาตรี
อายุ :
23 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยโรงงาน
ปริญญาตรี
อายุ :
23 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ปริญญาตรี
อายุ :
23-30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
พิการทางการเคลือนไหว(สามารถเดินได้) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel มีทักษะด้านการประสานงาน หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
สาขาเชื่อมโลหะ กลโลหะ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
21-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
ประสบการณ์ควบคุมบอยเลอร์ หรือ หม้อต้มไอน้ำ หากผ่านการอบรม และมีหนังสือรับรองการควบคุมจะพิจรณาเป็นพิเศษ
อายุ :
21-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
อายุ :
21-35 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการณ์งานกลึง 3 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบและลับมีดกลึงได้
อายุ :
21 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการทำงานโรงงาน
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
3 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
3 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานโรงงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทำงานเข้ากะได้
อายุ :
21- 35 ปี
เพศ :
M / F
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีใบขับขีประเภทที่ 2 มีความรู้เรื่องเส้นทาง กทม.ปริมณฑล ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
อายุ :
25 - 40 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
ประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ปีขึ้นไป มีทักษะและรู้วิธีการขับอย่างถูกต้องและปลอดภัย
อายุ :
25 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
ประสบการณ์งานด้านควบคุมเอกสาร DCC 2 ปี ขึ้นไป
ปวส. - ปริญญาตรี
อายุ :
23 - 35 ปี
เพศ :
หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
26 มกราคม 2565
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปวส. - ปริญญาตรี
อายุ :
20-35ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
3 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150