สินค้า > อาหารปลา > อาหารปลากรายและปลาช่อนแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 001 เม็ด 30 กก.          
002 เม็ด 30 กก.          
002B เม็ด 30 กก.          
002BS เม็ด 30 กก.          
003S เม็ด 30 กก.          
003A เม็ด 30 กก.          


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที 001 เม็ด 30 กก.          
002 เม็ด 30 กก.          
002B เม็ด 30 กก.          
002BS เม็ด 30 กก.          
003S เม็ด 30 กก.          
003A เม็ด 30 กก.