สินค้า > อาหารปลา > อาหารปลาสลิด

อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาสลิดของบริษัท เป็นชนิดเม็ดจมนํ้า ละลายนํ้าช้า กลิ่นหอม ปลากินแล้วปลาโตไวได้นํ้าหนัก
แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที 281 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลเล็ก(ขนาด35-100กรัม) 32 4 6 12
282 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลรุ่น(ขนาด100-300กรัม) 30 4 8 12
283 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลใหญ่(ขนาด300กรัม-ตลาด) 25 4 8 12