สินค้า > อาหารกุ้ง

อาหารสำหรับกุ้งรวมของบริษัทมี 4 ตราสินค้า ขนาดบรรจุ 10-25 กก. ชนิดเม็ด ใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งทั่วไป กุ้งโตเร็วแข็งแรง ต้านทานโรค อัตราการเลี้ยงรอดสูง