อาหารกุ้ง : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 
สินค้า > อาหารกุ้ง

อาหารสำหรับกุ้งวานาไมของบริษัทมี 4 ตราสินค้า ขนาดบรรจุ 10-25 กก. ชนิดเม็ด ใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งวานาไม กุ้งโตเร็วแข็งแรง ต้านทานโรค อัตราการเลี้ยงรอดสูง