สินค้า > อาหารกุ้ง > อาหารกุ้งวานาไม

จีเอฟ | เพาเวอร์ พี | ป.เจริญพันธ์ | ท๊อปมิกซ์


อาหารกุ้งสำเร็จรูป ตราป.เจริญพันธ์ ใช้อาหารสดเป็นส่วนประกอบ ทำให้กลิ่นหอมที่ดีงดูดให้กุ้งกิน สีของเม็ดอาหารสีดำ เมื่อกุ้งกิน เปลือกของกุ้งจะสีเข้ม เมื่อต้มจะสีแดงสวย
ประเภท เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
กุ้งวานาไม PP01 เม็ด   กุ้งอ่อนระยะที่1(7-15วัน) 40 5 3 12
PP02 เม็ด   กุ้งอ่อนระยะที่2(14-30วัน) 40 5 3 12
PP03(ก) เม็ด   กุ้งเล็ก(30-45วัน) 38 4 4 12
PP03S เม็ด   กุ้งเล็ก(30-45วัน 40 4 4 12
PP03เม็ด เม็ด   กุ้งรุ่น (45-60 วัน ) 38 4 4 12
PP04S เม็ด   กุ้งกลาง(60-100 วัน ) 38 4 4 12
PP04 เม็ด   กุ้งใหญ่(100-จับกุ้ง ) 38 4 4 12