สินค้า > อาหารกุ้ง > อาหารกุ้งวานาไม

จีเอฟ | เพาเวอร์ พี | ป.เจริญพันธ์ | ท๊อปมิกซ์

 


ประเภท เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า