สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารนกกระทา

อาหารสำเร็จรูปสำหรับนกระทาของบริษัทมี 2 ระยะคือ นกกระทาเล็กและนกกระทาใข่ บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก.ชนิดผง เหมาะสำหรับนกกระทาพันธุ์ไข่ กินแล้วไข่ดก ฟองโตแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 101 ผง 30 กก. นกกระทาเล็ก(แรกเกิด-เริ่มไข่) 25 4 5 13
102 ผง 30 กก. นกกระทาไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 22 3 5 13
102S ผง 30 กก. นกกระทาไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 22 3 5 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT01 เม็ด 30 กก. นกกระทาเล็ก(แรกเกิด-เริ่มไข่) 25 4 5 13
KT02 เม็ด 30 กก. นกกระทาไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 22 3 5 13
KT02S เม็ด 30 กก. นกกระทาไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 22 3 5 13