อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร ของบริษัทมีดังนี้คือ หมูนม หมูอ่อนพิเศษ หมูอ่อน หมูเล็ก หมูรุ่น หมูเนื้อ หมูพ่อแม่พันธุ์ หมูพันธุ์ระยะให้นม และหมูขุนรอส่งตลาด ชนิดเม็ด บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก.และ 10 กก.(เฉพาะหมูนม) มีให้เลือกตามช่วงอายุของสุกรแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 900 เม็ด 10 กก. หมูนม 22 4 4 13
901A เม็ด 30 กก. หมูอ่อนพิเศษ(แรกเกิด-15 กก.) 20 4 4 13
901 เม็ด 30 กก. หมูอ่อน(แรกเกิด-15 กก.) 20 3 4 13
902 เม็ด 30 กก. หมูเล็ก(15-30 กก.) 16 3 6 13
903 เม็ด 30 กก. หมูรุ่น(30-60 กก.) 15 3 7 13
904 เม็ด 30 กก. หมูเนื้อ(60-90กก./ขาย) 12 2 7 13
905 เม็ด 30 กก. หมูพ่อ-แม่พันธุ์ 16 3 10 13
908 เม็ด 30 กก. หมูพันธุ์ระยะให้นม 18 3 10 13
909S เม็ด 30 กก. หมูขุนรอส่งตลาด 12 2 7 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT31 เม็ด 10 กก. หมูนม 22 4 4 13
KT32 เม็ด 30 กก. หมูอ่อนพิเศษ(แรกเกิด-15 กก.) 20 4 4 13
KT33 เม็ด 30 กก. หมูอ่อน(แรกเกิด-15 กก.) 20 3 4 13
KT34 เม็ด 30 กก. หมูเล็ก(15-30 กก.) 16 3 6 13
KT35 เม็ด 30 กก. หมูรุ่น(30-60 กก.) 15 3 7 13
KT36 เม็ด 30 กก. หมูเนื้อ(60-90กก./ขาย) 12 2 7 13
KT38 เม็ด 30 กก. หมูพ่อ-แม่พันธุ์ 16 3 10 13
KT40 เม็ด 30 กก. หมูพันธุ์ระยะให้นม 18 3 10 13
KT37-1S เม็ด 30 กก. หมูขุนรอส่งตลาด 12 2 7 13