สินค้า > อาหารสัตว์บก > หัวอาหารสุกร

หัวอาหารสำหรับสุกร ของบริษัทมี 5 ชนิดคือ หมูเล็ก หมูรุ่น หมูเนื้อ หมูรวม และหมูพันธุ์ แบบผง บรรจุ ในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก.มีให้เลือกใช้ตามประเภทของสุกร



แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 991 ผง 30 กก. หมูเล็ก(15-30 กก.) 35 2 10 13
992 ผง 30 กก. หมูรุ่น(30-60 กก.) 32.5 2 12 13
993 ผง 30 กก. หมูเนื้อ(60 กก.ขึ้นไป) 30.5 2 13 13
994 ผง 10, 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 29 2 13 13
994A ผง 10, 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 40 2 13 13
995 ผง 30 กก. หมูพันธุ์(สุกรที่ใช้ทำพันธุ์) 30 2 12 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT41 ผง 30 กก. หมูเล็ก(15-30 กก.) 35 2 10 13
KT42 ผง 30 กก. หมูรุ่น(30-60 กก.) 32.5 2 12 13
KT43 ผง 30 กก. หมูเนื้อ(60 กก.ขึ้นไป) 30.5 2 13 13
KT44 ผง 10, 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 29 2 13 13
KT44A ผง 10, 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 40 2 13 13
KT35 ผง 30 กก. หมูพันธุ์(สุกรที่ใช้ทำพันธุ์) 30 2 12 13


GF72 เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ GF71 เม็ด 30 กก. หมูเล็ก(15-30 กก.) 35 2 10 13
GF72 เม็ด 30 กก. หมูรุ่น(30-60 กก.) 32.5 2 12 13
GF73 เม็ด 30 กก. หมูเนื้อ(60 กก.ขึ้นไป) 30.5 2 13 13
GF74 เม็ด 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 29 2 13 13
GF74A เม็ด 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 40 2 13 13
GF75 เม็ด 30 กก. หมูพันธุ์(สุกรที่ใช้ทำพันธุ์) 30 2 12 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ท๊อปมิกซ์ 991 ผง 30 กก. หมูเล็ก(15-30 กก.) 35 2 10 13
992 ผง 30 กก. หมูรุ่น(30-60 กก.) 32.5 2 12 13
993 ผง 30 กก. หมูเนื้อ(60 กก.ขึ้นไป) 30.5 2 13 13
994 ผง 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 29 2 13 13
994A ผง 30 กก. หมูรวม(ใช้ได้กับสุกรทั่วไป) 40 2 13 13
995 ผง 30 กก. หมูพันธุ์(สุกรที่ใช้ทำพันธุ์) 30 2 12 13