สินค้า > พันธุ์สัตว์

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) จำหน่ายลูกไก่ไข่อายู 1 วัน และไก่ไข่รุ่นอายุ 17 สัปดาห์ สายพันธุ์ bovans brown ซึ่งเลี้ยงง่าย ใช้อาหารน้อย มีอัตรารอดสูง ให้ไข่ดก
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) จำหน่ายลูกไก่เนื้อ อายุ 1 วัน สายพันธุ์ cobb ซึ่งเลี้ยงง่าย ใช้อาหารน้อย มีอัตรารอดสูง