อาหารปลา : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 
สินค้า > อาหารปลา

ชนิดเม็ดลอยน้ำกินแล้วปลาสีผิว
เหลืองเป็นที่ต้องการของตลาด
ชนิดเม็ดลอยน้ำกินแล้วปลาโตไว
เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปลากินพืชทุกชนิด
ชนิดเม็ดลอยน้ำกินแล้วปลาโตไว
ได้น้ำหนัก สันหนา อัตราการแลกเนื้อดี
ชนิดเม็ดจมน้ำ ละลายน้ำช้า กลิ่นหอมปลากินแล้วปลาโตไวได้น้ำหนัก
ให้สารอาหารครบถ้วน ปลาอ้วนและมีน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาด
ชนิดเม็ดลอยน้ำ เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงกบทุกชนิด กบกินแล้วโตไวได้น้ำหนัก แบบเม็ดลอยน้ำ และชนิดผงใช้สำหรับเลี้ยงลูกอ๊อด ตะพาบน้ำ และปลาวัยอ่อนทุกชนิด