สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารเป็ดเนื้อ

อาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดเนื้อของบริษัทมี 3 ชนิดคือ เป็ดเนื้อระยะแรก เป็ดเนื้อระยะสอง และเป็ดเนื้อระยะสาม ชนิดเม็ด บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก.แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 808 เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะแรก(1-3 สัปดาห์) 18 3 7 13
809 เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะสอง(3-7 สัปดาห์) 16 3 7 13
809B เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะสาม(7สัปดาห์-ขาย) 16 3 7 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT21 เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะแรก(1-3 สัปดาห์) 18 3 7 13
KT21-1 เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะสอง(3-7 สัปดาห์) 16 3 7 13
KT21-2 เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะสาม(7สัปดาห์-ขาย) 16 3 7 13