สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารเป็ดไข่

อาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดไข่ ของบริษัทมี 3 ชนิดคือ เป็ดไข่เล็ก เป็ดไข่รุ่น และเป็ดไข่หรือเป็ดพันธุ์แบบเม็ด บรรจุ ในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก. ใช้ง่าย สะดวก เปอร์เซ็นต์ไข่ดีสี ไข่แดงเป็นที่ต้องการของตลาดแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 700 เม็ด 30 กก. เป็ดไข่เล็ก 16 3 7 13
701 เม็ด 30 กก. เป็ดไข่รุ่น 18 3 7 13
703 เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะสาม(7สัปดาห์-ขาย) 16 3 7 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT600 เม็ด 30 กก. เป็ดไข่เล็ก 16 3 7 13
KT601 เม็ด 30 กก. เป็ดไข่รุ่น 18 3 7 13
KT602 เม็ด 30 กก. เป็ดเนื้อระยะสาม(7สัปดาห์-ขาย) 18 3 7 13