สินค้า > อาหารสัตว์บก > หัวอาหารเป็ดไข่

หัวอาหารสำหรับเป็ดไข่ของบริษัทมี 3 ชนิดคือ เป็ดไข่ เป็ดเล็ก และเป็ดพันธุ์ ชนิดแบบผงบรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ สีไข่แดงเป็นที่ต้องการของตลาดแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 007 ผง 30 กก. เป็ดไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 41 2 16 13
007A ผง 30 กก. เป็ดไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 42 2 16 13
008 ผง 30 กก. เป็ดเล็ก(1วัน-เริ่มไข่) 35 2 10 13
009 ผง 30 กก. เป็ดพันธุ์(เลี้ยงทำพันธุ์) 41 2 16 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT23 ผง 30 กก. เป็ดไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 41 2 16 13
KT23A ผง 30 กก. เป็ดไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 42 2 16 13
KT22 ผง 30 กก. เป็ดเล็ก(1วัน-เริ่มไข่) 35 2 10 13
KT24 ผง 30 กก. เป็ดพันธุ์(เลี้ยงทำพันธุ์) 41 2 16 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ GF18 ผง 30 กก. เป็ดไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 41 2 16 13
GF18A ผง 30 กก. เป็ดไข่(เริ่มไข่-กำลังไข่) 42 2 16 13
GF19 ผง 30 กก. เป็ดเล็ก(1วัน-เริ่มไข่) 35 2 10 13
GF20 ผง 30 กก. เป็ดพันธุ์(เลี้ยงทำพันธุ์) 41 2 16 13