สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารสุนัข

อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัขของบริษัทบรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 10 กก.รสรวมเหมาะสำหรับสุนัขทุกประเภท อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

k9


แบรนด์ ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
K-9 เม็ด 10 กก. อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 22 8 4 10