ติดต่อเรา : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 

ที่อยู่: อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ดูแผนที่ขนาดใหญ่
โทรศัพท์: 0-2473-8000
โทรสาร: 0-2473-8380-81
อีเมลล์ -
แผนที่ ดาว์นโหลดที่นี่

ที่อยู่: เลขที่ 266 หมู่ 11 ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ดูแผนที่ขนาดใหญ่
โทรศัพท์: 02-473-7800
โทรสาร: 02-473-7878
อีเมลล์ -
แผนที่ ดาว์นโหลดที่นี่

ที่อยู่: เลขที่ 135/2 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข 331
ตำบลคลองกีว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ดูแผนที่ขนาดใหญ่
โทรศัพท์: 0-3844-2700
โทรสาร: 0-3844-2788
อีเมลล์ -
แผนที่ ดาว์นโหลดที่นี่