สินค้า > อาหารปลา > อาหารปลากินพืช

อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืช มี 3 ระยะ คือ ปลากินพืชขนาดเล็ก ปลากินพืชขนาดกลาง และปลากินพืชขนาดใหญ่ เป็นชนิดเม็ดลอยนํ้า กินแล้วปลาโตไว เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปลากินพืชทุกชนิดแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 299 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดเล็กทั่วไป 18 3 8 12
300 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดกลางทั่วไป 16.5 5 10 12
333 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12
333S เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที 199 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดเล็กทั่วไป 18 3 8 12
200 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดกลางทั่วไป 16.5 5 10 12
222 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12
222S เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ 399 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดเล็กทั่วไป 18 3 8 12
400 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดกลางทั่วไป 16.5 5 10 12
444 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12
444S เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
พีซี 71 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดเล็กทั่วไป 18 3 8 12
72 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดกลางทั่วไป 16.5 5 10 12
73 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12
73S เม็ดลอย 10-25 กก. ปลากินพืชขนาดใหญ่ทั่วไป 15.5 3 10 12