อาหารไก่ไข่ : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 
สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารไก่ไข่

อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ของบริษัทมี 4 ชนิด สำหรับ ไก่เล็ก ไก่รุ่นและไก่ไข่ ชนิดเม็ด บรรจุในถุงขนาดน้ำหนัก 30 กก. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ เปอร์เซ็นต์ไข่ดีและสีไข่แดง เป็นที่ต้องการของตลาดแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 001 เม็ด 30 กก. ไก่เล็ก(1วัน-6 สัปดาห์) 19 4 5 13
002 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(6-12 สัปดาห์) 15 3 6 13
002B เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
002BS เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
003S เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 16 3 6 13
003A เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 18 3 6 13

แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT5 เม็ด 30 กก. ไก่เล็ก(1วัน-6 สัปดาห์) 19 4 5 13
KT6 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(6-12 สัปดาห์) 15 3 6 13
KT6-1 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
KT6-1S เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
KT7S เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 16 3 6 13
KT7A เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 18 3 6 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ GF51 เม็ด 30 กก. ไก่เล็ก(1วัน-6 สัปดาห์) 19 4 5 13
GF52 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(6-12 สัปดาห์) 15 3 6 13
GF53 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
GF53S เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
GF54S เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 16 3 6 13
GF54A เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 18 3 6 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ท๊อปมิกซ์ 001 เม็ด 30 กก. ไก่เล็ก(1วัน-6 สัปดาห์) 19 4 5 13
002 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(6-12 สัปดาห์) 15 3 6 13
002B เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
002BS เม็ด 30 กก. ไก่รุ่นอายุ(12-20 สัปดาห์) 13 3 8 13
003S เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 16 3 6 13
003A เม็ด 30 กก. ไก่ไข่อายุ(20สัปดาห์-กำลังไข่) 18 3 6 13