สินค้า > อาหารสัตว์บก > หัวอาหารไก่ไข่

หัวอาหารสำหรับไก่ไข่ของบริษัทมี 2 ระยะคือ ไก่รุ่นพันธุ์ไข่ และไก่ไข่พันธุ์ไข่ ชนิดผง บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก.จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ผสมแล้วสีไข่แดงเป็นที่ต้องการของตลาดแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 772 ผง 30 กก. ไก่รุ่นพันธุ์ไข่(8-22 สัปดาห์) 30 2 9.5 13
773 ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 31 2 7 13
773S

ผง

30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 38 2 7 13
773SP ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 40 2 7 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT9 ผง 30 กก. ไก่รุ่นพันธุ์ไข่(8-22 สัปดาห์) 30 2 9.5 13
KT10 ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 31 2 7 13
KT10S

ผง

30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 38 2 7 13
KT10SP ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 40 2 7 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ GF11 ผง 30 กก. ไก่รุ่นพันธุ์ไข่(8-22 สัปดาห์) 30 2 9.5 13
GF13 ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 31 2 7 13
GF13S

ผง

30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 38 2 7 13
GF13SP ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 40 2 7 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ท๊อปมิกซ์ 772 ผง 30 กก. ไก่รุ่นพันธุ์ไข่(8-22 สัปดาห์) 30 2 9.5 13
773 ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 31 2 7 13
773S

ผง

30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 38 2 7 13
773SP ผง 30 กก. ไก่ไข่พันธุ์ไข่(22สัปดาห์-กำลังไข่) 40 2 7 13